Je to už 20 rokov čo nás opustil Alfonz Gombár

11.03.2015 13:17

Medzi futbalové priority Alfonza Gombára ako popredného klubového funkcionára patrila výchova futbalovej mládeže. Vďaka jeho prístupu a vytváraným podmienkam pre prácu s mladými futbalistami mohli v Stropkove vyrásť mnohé hráčske osobnosti, ktoré sa presadili nielen v domácej najvyššej súťaži, ale aj v zahraničí a slovenskej reprezentácii. Počas pôsobenia A. Gombára vo funkcii predsedu klubu postúpili starší dorastenci v sezóne 1981/1982 do najvyššej slovenskej súťaže a o rok sa rovnakým úspechom mohlo pochváliť aj A-mužstvo. Za vykonanú prácu a entuziazmus venovaný stropkovskému futbalu bola A. Gombárovi v roku 2007 udelená Cena mesta Stropkov in memoriam.